Bình 3D

Bình 3D làm bằng chất liệu epoxy resin và gỗ tự nhiên.

Bộ Lọc